Logo Help Header
Home Page Digital ID Center Help with this Page

Пребарување сертификати

За да on-line ја пребарувате базата на сертификати, Внесете име или e-mail адреса и кликнете на копчето БАРАЈ. Немојте да употребувате карактери кои заменуваат еден или повеќе карактери.

Пред да започнете со Вашето пребарување Ве молиме прочитајте го Договорот со засегнатата страна. Со кликнување на копчето БАРАЈ, ги прифаќате условите содржани во Договорот со засегнатата страна.

Пребарување по e-mail адреса (препорачано):

Внесете ја e-mail адесата:
(пример: zoran@kibs.mk)
Пребарување сертификати кои се:
валидни истечени
поништени сите


Пребарување по име:

Внеси име:
Внесето го името точно онака како што се појавува во сертификатот, вклучувајќи ја интерпункцијата.
Пребарување сертификати кои се:
валидни истечени
поништени сите
Договор со засегнатата страна
, VeriSign, Inc. All rights reserved.
VeriSign Trust Network